My Blog

שקוף

ילדים ונוער

ילדים ונוער

טניס קטנטנים

תוכנית מדהימה לילדי גן – אימונים מתקיימים בכל ימי השבוע, מהווים חוויה מדהימה לילדים והופכים את המגרש למגרש משחקים. עבודה על קואורדינציה, יציבות ושיווי משקל, למסור ולתפוס כדורים, לספור נקודות, לזוז במרחב המגרש.

התכנית מעודדת אורח חיים פעיל ובריא ומטרתה להביא לשיפור ביכולות הקואורדינציה, התנועה, היציבות, המהירות והמוטוריקה העדינה. השתתפות בתכנית מהווה עבור הילדים הכנה מעולה להשתלבות בענפי ספורט שונים.

ציוד מותאם לגיל הרך:
כדורים אדומים 25%
רשת מיני טניס
מחבטים 19 אינץ' (מחבטים קטנים וקלים)

ילדים ונוער

התפתחות השחקן היא בקבוצות המשלבות אלמנטים של גיל ורמה. המטרה היא לתת גמישות ואפשרות התפתחות של כל אחד בקצב אינדיווידואלי תוך שמירה על מרקם חברתי מגובש ובהתחשב בהגישה הרווחת בעולם של Play&Stay בה גילאים שונים ורמות שונות משתמשים בציוד מותאם גיל, גודל ורמה.
בדרך כלל, עד גיל 11, שחקנים מתחילים בכדורים אדומים ורשתות מותאמות כשהמטרה היא
להגיע ליכולת משחק עצמאית במהירות האפשרית. הדגש ברובו על קואורדינציה והגעה לשליטה בכיוון ועוצמה במגרש מוקטן. חלק די נכבד של האימון מבוצע בזוגות כשהמטרה היא שיתוף פעולה ברצף קבוע של 10 חבטות כל פעם. השלב הבא הוא ניהול משחק בצורה עצמאית, ספירת נקודות תוך הבנת הכללים ושמירה על הוגנות.

בנוסף, הילדים משתתפים במפגשים תחרותיים פנימיים (3 שעות), כפעם בחודשיים, כדי להתנסות וליהנות מאווירה תחרותית ולבחון את התקדמותם. חלקם יוצאים לתחרויות חיצוניות המשלבות ילדים ממועדונים אחרים. תחרויות אילו הן גם מסגרת להורים להיות שותפים מלאים לתהליך וחוות את החוויה ביחד עם הילדים.

כדורים אדומים 25%
רשת מיני טניס
מחבטים 23-25 אינץ'

 3/4 מגרש  

המעבר ל3/4 מגרש הוא מעבר הדרגתי לשיפור טכניקת החבטה תוך שמירה על יכולות השליטה הקואורדינטיבים שהושגו בשלבים המוקדמים יותר. חבטות יותר עוצמתיות, שימוש בסיבוביות, חשיבה טקטית, התחלה של משחק יותר התקפי. מעבר בין משחק הגנה למשחק התקפה, ראיית זוויות והתיחסות למיקום היריב ובניית הנקודה.

הילדים משתתפים במפגשים תחרותיים קבוצתיים (4 שעות) כפעם בחודשיים כדי להתנסות וליהנות מאווירה תחרותית.
חלקם יוצאים לתחרויות חיצוניות המשלבות ילדים ממועדונים אחרים חוויה מעשירה ומעלה את רמת המחוייבות והמוטיבציה להצליח ולהתקדם.

כדורים כתומים 50%
רשת רגילה
מחבטים -25-27 אינץ'

מגרש שלם (גילאים 10- 18) – הישגי. כדורים 50% 75% 100%

משמעות המעבר למגרש שלם היא מעבר לכדורים ירוקים שהם 75% או כדורים צהובים רגילים של 100%. השחקנים בשלב זה בדרך כלל מחולקים בצורה טבעית בין אילו שמעדיפים לשחק בחוג של פעמיים בשבוע לאילו שמעדיפים להתקדם לרמה תחרותית הדורשת כמות מואצת של אימונים, כושר ותחרויות.
ברמה זו נדרשים יכולות טכניות משופרות, יציבות, עצמה, סיבוביות, יכולת הגשה משופרת, שליטה בחבטות הוולי וניהול משחק טקטי תוך שימת דגש על חוזקות, וניצול חולשות היריב. חלקם משתתפים בתחרויות אזוריות של איגוד הטניס בזמן החופשים, או סבבים חיצוניים בהם משתתפים ילדים מרחבי הארץ. התכנית מאפשרת להתקדם באופן הדרגתי תוך הגברת רמת המחוייבות הנדרשת.

כדורים ירוקים 75% וצהובים 100%
רשת רגילה
מחבטים – 27 אינץ'

 

סגירת תפריט